Otwierając firmę przedsiębiorca zaczyna zwykle działalność w formie jednoosobowej. Wraz z rozwojem biznesu sytuacja może się jednak zmienić i pojawia się potrzeba modyfikacji formy prawnej. Przedsiębiorcy decydują się wtedy często na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga:

 • przygotowania planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami
 • weryfikacji planu przekształcenia przez biegłego rewidenta
 • przygotowania oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy
 • powołania członków organów spółki przekształconej
 • zawarcia umowy spółki
 • rejestracji spółki przekształconej w KRS
 • wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z CEIDG.

Decydując się na przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. należy pamiętać, że:

 • twoja odpowiedzialność za zobowiązania spółki zostanie ograniczona
 • zachowujesz wszystkie dotychczasowe prawa i obowiązki
 • wszystkie zawarte umowy, przyznane zezwolenia i koncesje, a także ulgi (o ile treść wydanej decyzji nie stanowi inaczej bądź przepisy prawa nie pozwalają na przeniesienie danych zezwoleń, koncesji, ulg w wyniku przekształcenia: na przykład ulgi podatkowe) pozostają ważne
 • otrzymujesz nowy NIP i REGON
 • zapłacisz podatek PCC od umowy spółki w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego
 • przekształcenie nie powoduje powstania dochodu podlegającemu opodatkowaniu
 • w zakresie ubezpieczeń społecznych jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będący osobą fizyczną jesteś traktowany jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą
 • będziesz prowadzić pełną księgowość
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością płaci CIT.

Ważne! Dochody spółki są opodatkowane podwójnie, raz na poziomie spółki – podatek CIT – a drugi raz, w przypadku wypłaty dywidendy przez wspólników – podatek PIT.

Źródło: biznes.gov.pl

Zapraszamy do kontaktu formy rozważające przekształcenie obecnej formy prawnej – udzielimy Państwu wszelkich niezbędnych informacji w tej sprawie.