Dzięki interwencji Rzecznika MŚP poszerzony zostanie krąg osób, które mogą pomagać przedsiębiorcy prowadzącemu placówkę handlową.

Umożliwią to zmiany wprowadzone do ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. W ocenie rzecznika MŚP należało doprecyzować kwestię możliwości skorzystania przez przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi z pomocy członków najbliższej rodziny przy osobistym prowadzeniu placówki handlowej. W konsekwencji Sejm RP uchwalił ustawę w następującym brzmieniu: „przedsiębiorca może korzystać z nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków, dziadków.” Oznacza to rozszerzenie katalogu osób spokrewnionych, z których nieodpłatnej pomocy w niehandlowe niedziele, będzie mógł korzystać właściciel punktu.