W tym roku Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada wypada w sobotę. Zgodnie z Kodeksem pracy osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy.

Wynika to z przepisu, który każe obniżyć wymiar czasu pracy pracowników o 8 godzin. Z dodatkowego dnia wolnego w listopadzie br. nie skorzystają natomiast osoby zatrudnione w oparciu o umowy cywilno-prawne, np. zlecenie czy dzieło. Zwolnienie chorobowe, zasiłek macierzyński lub bezpłatny urlop również wykluczają otrzymanie dodatkowego wolnego.

Urlop powinien być udzielony w pełnym wymiarze – nie np. po dwie godziny w ciągu 4 dni.

Pracodawca jest też ograniczony czasowo – jeśli w firmie stosuje się miesięczny okres rozliczeniowy, to dodatkowy dzień powinien być wyznaczony w tym samym miesiącu, czyli najlepiej w listopadzie. Aby wydłużyć pracownikom czas wolny od pracy, może to być np. 2 listopada – po innym ustawowo wolnym dniu w tym samym okresie – 1 listopada.