Od przyszłego roku nie będzie obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej i końcowej, jeżeli transakcje miały miejsce w tym samym okresie rozliczeniowym. To jedna ze zmian w ramach pakietu SLIM VAT 3.

W tej chwili przepisy nie dają odpowiedzi na pytanie, co ma zrobić podatnik, który w tym samym miesiącu otrzymuje zaliczkę i wykonuje usługę lub sprzedaje towar: wystawić dwie faktury (zaliczkową i końcową) czy wystarczy końcowa.

Z drugiej strony trzeba jakoś udokumentować otrzymane zaliczki oraz dokonane dostawy lub wykonane usługi.

W ramach pakietu SLIM VAT 3 wprowadzono zapisy pozwalające na niewystawienie faktury zaliczkowej pod warunkiem, że na fakturze końcowej wskazana zostanie data otrzymania zaliczki. Kontrahenci będą oczywiście mogli nadal umówić się, że faktura zaliczkowa będzie wystawiona (a później faktura końcowa).

Podatkowe skutki tego rozwiązania są takie, że w razie rezygnacji z faktury zaliczkowej nabywca odliczy podatek dopiero po otrzymaniu faktury końcowej. Będzie to mniej korzystne dla nabywców rozliczających VAT kwartalnie.

Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 r.