Przepisy podatkowe nie wymagają, aby na fakturze za tankowanie auta firmowego był podany numer rejestracyjny pojazdu. Kiedy jednak zostanie wpisany i wkradnie się w nim błąd, są dwa sposoby aby go naprawić.

Gdyby z jakichś powodów podatnik potrzebował, aby uwzględnić na fakturze numer rejestracyjny auta, a sprzedawca tego zrobił, może samodzielnie go dopisać na odwrocie faktury.

W przypadku, gdy sprzedawca popełni błąd w numerze rejestracyjnym widniejącym na fakturze, nie pozbawi to podatnika prawa do odliczenia VAT. Aby to naprawić podatnik może wystawić notę korygującą i uzyskać akceptację wystawcy, przy czym może to nastąpić w dowolnej formie (na fakturze papierowej albo np. mailowo). Druga opcja to zwrócenie się do sprzedawcy o wystawienie faktury korygującej.

Reasumując, chociaż przepisy nie wymagają umieszczania na fakturze za paliwo numeru rejestracyjnego auta, to warto, ze względów praktycznych i na wszelki wypadek dla celów dowodowych, wpisać go na odwrocie faktury. W razie błędu w numerze po stronie wystawcy rozwiązaniem jest faktura korygująca lub nota korygująca.