Podczas IV Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy w czerwcu br. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaprezentowali 15 najbardziej uciążliwych kosztów i obowiązków, które obciążają przedsiębiorców, a nie są związane bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością.

 1. Wynagrodzenie chorobowe.
  Wynagrodzenie to jest finansowane ze środków pracodawcy co oznacza, że w Polsce znaczący ciężar kosztów zwolnień pokrywają pracodawcy, pomimo że pracownik płaci ubezpieczenie chorobowe do ZUS.
 2. Dni wolne należne pracownikom za święto w sobotę.
  Pracodawca zobowiązany jest do oddania pracownikowi tych ośmiu godzin w innym dniu, czyli udzielenia dnia wolnego. Dotyczy to pracowników pracujących od poniedziałku do piątku, kiedy sobota jest dla nich dniem wolnym od pracy z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy. Jeśli natomiast pracownik wykonuje pracę w sobotę (zgodnie z harmonogramem i ustalonym systemem czasu pracy), po prostu tego dnia ma wolne z uwagi na święto. Koszty tego niczym nieuzasadnionego „urlopu” ponoszą pracodawcy.
 3. 2 dni wolne dla honorowych krwiodawców.
  Koszt nieobecności pracownika we wskazanych dniach ponosi pracodawca.
 4. Urlop wypoczynkowy należny za czas urlopu macierzyńskiego, 2 dni wolne na opiekę nad dzieckiem, krótszy czas pracy matek karmiących.
  Nie ma żadnych ograniczeń czasowych do korzystania przez pracownicę z prawa do przerw na karmienie dziecka piersią. Przepis nie uzależnia tego ani od wieku dziecka, ani od udowodnienia faktu jego karmienia w ten sposób. Koszty ponosi pracodawca.
 5. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
 6. Wymogi biurokratyczne dotyczące MŚP ((PKD, RODO (w tym polityka prywatności), ESG, polityka plików cookies, rejestracja umów o dzieło i inne)
  Obowiązki nieustannego raportowania do różnych instytucji, konieczność zgłaszania umów o dzieło do ZUS w terminie 7 dni oraz inne wymogi – to czynniki, które w znacznym stopniu utrudniają funkcjonowanie przedsiębiorcom. Szczególnie dotkliwie biurokrację odczuwa sektor MŚP. – Ponad połowa polskich firm uznała biurokrację za największą barierę w rozwoju.
 7. Obowiązek umieszczania komunikatów reklamujących działania rządu.
  Na przykład, że sprzedaż detaliczna paliw silnikowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od sprzedaży detalicznej. Analogiczne obowiązki były nakładane przez ustawodawcę w ramach kolejnych odsłon tzw. tarczy antyinflacyjnej.
 8. Raportowanie marnowanej żywności.
  Sprawozdanie zawiera dane o całkowitej masie marnowanej żywności w danym roku oraz o wysokości należnej opłaty za marnowanie żywności, wraz ze wskazaniem wysokości opłaty, która zostanie wpłacona do funduszu.
 9. Flagi przy ziemniakach i mięsie.
  Informacje podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu.
 10. Wynagrodzenie za czas oddelegowania do pracy na rzecz związków zawodowych i koszty funkcjonowania związków zawodowych, rad pracowników.
 11. Odprawa dla pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej (WOT).
 12. Podatek od nieruchomości w okresie zawieszenia działalności gospodarczej.
 13. Kwestionowanie przez ZUS kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (sprawy m.in. Matek na działalności).
 14. Kwestia nieustawowego wspólnika iluzorycznego.
 15. Potrzeba wyznaczenia ram współpracy pomiędzy franczyzodawcami a franczyzobiorcami.

Więcej: link