Obowiązujące od 1 lipca br. zmiany w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej wywołały wiele niepokoju wśród osób obawiających się nadmiernej ingerencji w ich prywatność, poprzez poszerzenie możliwości wglądu w konta bankowe przez organy skarbowe. Wyjaśniamy co się zmieniło.

Do końca czerwca br. naczelnik urzędu skarbowego mógł prowadzić równolegle i niezależnie dwa postępowania: postępowanie kontrolne (podatkowe) i postępowanie przygotowawcze w sprawie karnej skarbowej. W ramach tych postępowań organy KAS może na pisemne żądanie uzyskać od banków informacje dotyczące kontrolowanego albo strony postępowania podatkowego w przypadku wszczęcia kontroli podatkowej lub w toku postępowania podatkowego.

Od 1 lipca br. zmiany wprowadzone w ramach pakietu Polski Ład otwarły możliwość żądania informacji bankowych przez organy KAS w związku z czynami popełnionymi w zakresie działalności osoby fizycznej”.

W praktyce umożliwia to KAS dostęp do informacji bankowych gdy prowadzą one postępowanie przygotowawcze dotyczące m.in. osoby fizycznej niezależnie albo zanim zostaną wszczęte procedury podatkowe (kontrola celno-skarbowa, kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe).

Szef KAS podkreślił (w odpowiedzi na interpelację poselską), że organy KAS prowadzą takie postępowanie przygotowawcze jedynie w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego i co ważne, po formalnym wszczęciu postępowania przygotowawczego. Zatem zmieniony przepis , zdaniem KAS, nie może być stosowany bez uzasadnionej przyczyny i bez powiązania z popełnionymi czynami, które są przedmiotem prowadzonego już postępowania przygotowawczego w sprawie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa.

Obowiązujące od 1 lipca br. przepisy przyznały uprawnienia do wglądu w rachunek bankowy osób fizycznych (po spełnieniu wspomnianych warunków), także naczelnikom urzędów skarbowych. Do tej pory mogli to zrobić tylko Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego.