W przypadku braku finalizacji transakcji z winy sprzedawcy, VAT odliczony przez kupującego z faktury zaliczkowej musi być zwrócony fiskusowi.

Odliczenia podatku VAT dokonanego przez odbiorcę faktury wystawionej na zapłatę zaliczki dotyczącej dostawy towarów wymagają korekty, jeżeli dostawa ta nie została ostatecznie wykonana, mimo że dostawca pozostał zobowiązany do zapłaty tego podatku i nie zwrócił zaliczki.
Kupujący musi dokonać korekty odliczenia podatku naliczonego z tytułu zapłaconej zaliczki niezależnie od tego, czy otrzymał zwrot tej zaliczki i czy została wystawiona na tę okoliczność faktura korygująca, jeżeli po wpłaceniu zaliczki okaże się, że dostawa nie zostanie ostatecznie zrealizowana.
Brak faktury korygującej nie warunkuje dokonania przez kupującego korekty podatku naliczonego. Odstąpienie od umowy uznaje się za zmianę prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Źródło: Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS 580786/I