Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która korzystała w 2020 r. z ulgi mały ZUS plus i nadal w 2021 r. chce opłacać niższe składki, nie musi ponownie zgłaszać się do ubezpieczeń. Natomiast płatnik, który dopiero od 2021 r. chce skorzystać z małego ZUS plus, musi dokonać zgłoszenia.

ZUS przypomina, że płatnik, który kontynuuje działalność prowadzoną w 2020 r., nie korzystał z małego ZUS plus i chce od 2021 r. skorzystać z tej ulgi musi wyrejestrować się z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10 albo 05 12. Następnie musi zgłosić  do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZUA) albo tylko do ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS ZZA) z kodem zaczynającym się od 05 90 albo 05 92.

Dokumenty zgłoszeniowe płatnik musi  przekazać:

  • do 1 lutego 2021 r. jeśli:

– w 2020 r. prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni i nie korzystał z małego ZUS plus,

– w styczniu 2021 r. rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r. lub wznowił prowadzenie działalności

  • w ciągu 7 dni od dnia, w którym spełnił warunki do korzystania z małego ZUS plus jeśli:

–  rozpoczął lub wznowił prowadzenie działalności gospodarczej po 24 stycznia 2021 r.,

– spełni warunki w innym miesiącu niż styczeń 2021 r.

Oprócz dokumentów zgłoszeniowych płatnik, który chce skorzystać z małego ZUS plus, musi również przekazać  ZUS DRA cz. II albo ZUS RCA cz. II.

Źródło: ZUS