Priorytetem dla kontrolujących będzie w tym roku sprawdzanie, czy minimalna stawka godzinowa (13 zł brutto) jest wypłacana zleceniobiorcom oraz samozatrudnionym zgodnie z przepisami obowiązującymi od początku tego roku.

Główny Inspektor Pracy zapowiedział, że wzmożone kontrole w firmach rozpoczęły się w lutym br., czyli po pierwszych wypłatach. PIP wyznaczyła w każdym okręgowym inspektoracie i terenowym oddziale inspektorów odpowiedzialnych właśnie za sprawdzanie przestrzegania przepisów o minimalnej stawce godzinowej.
Tak jak dotychczas Inspekcja będzie sprawowała stały nadzór nad sekcjami, branżami i zakładami o największym ryzyku utraty zdrowia lub życia. W planie kontroli na 2017 r. zapisano badanie zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę, czasu pracy i wypłaty wynagrodzenia za pracę. Kontrole obejmą przede wszystkim przedsiębiorstwa budowlane, gastronomiczne, hotele oraz agencje ochrony.
PIP ma nie tylko egzekwować prawo i wymierzać sankcje, ale także upowszechniać właściwe standardy pracy poprzez doradztwo, instruktaż i motywowanie właścicieli firm do poprawy warunków pracy – szczególnie w małych i średnich firmach.