Znamy już kształt ustaw o podatkach dochodowych na przyszłych rok. Czeka nas dużo zmian – informujemy o najważniejszych z nich.

Oto zmiany, które wejdą w życie po nowym roku ważne z punktu widzenia małych i średnich firm oraz osób fizycznych:

  • podniesienie limitu kosztów uzyskania przychodu dla twórców 85 tys. 528 zł, ale jednoczesne ograniczenie kręgu podmiotów, które będą mogły korzystać z 50% KUP,
  • podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 6,6 tys. zł do 8 tys. zł,
  • nowe zasady opodatkowania najmu: stawka ryczałtu w wysokości 8,5 proc. zostanie utrzymana, ale tylko do przychodów z najmu nieprzekraczających rocznie 100 tys. zł. Ryczałt na poziomie 12,5 proc. zapłacimy od nadwyżki przychodów z najmu (poza działalnością gospodarczą) ponad 100 tys. zł,
  • wprowadzenie opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, w części przeznaczonej na działalność rolniczą,
  • podwyższenie z 3,5 do 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów,
  • likwidacja obowiązku zgłaszania zawiadomień o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz wpłacania zaliczki na podatek dochodowy w wysokości nieprzekraczającej 1000 zł.