W 2022 r. prywatnych najemców czekają ograniczenia w wyborze formy rozliczeń podatkowych. Rok później zostanie zlikwidowana możliwość zaliczania w koszty amortyzacji.

Od stycznia 2022 r. najem prowadzony poza działalnością gospodarczą będzie opodatkowany wyłącznie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie będzie możliwości pomniejszenia przychodów z tego tytułu o koszty, np. remontów czy kredytu. Stawka opodatkowania wyniesie 8,5% do 100 tys. zł przychodu i 12,5% powyżej tej kwoty. Poza tym zniknie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych budynków oraz lokali mieszkalnych, ale to dopiero od 2023 r. – w przyszłym roku będzie jeszcze można korzystać z odpisów od nieruchomości nabytych lub wybudowanych do końca 2021 r.
Podatek według skali podatkowej nadal będą mogli płacić ci, którzy przychody z najmu osiągają w ramach działalności gospodarczej, czyli wg stawki 17% albo 32% liczonych od dochodu (przychodu pomniejszonego o koszty).