MF: w związku ze zmieniająca się sytuacją epidemiczną dajemy więcej czasu na przygotowanie się do zmian w prawie – objęcie CIT spółek komandytowych zacznie obowiązywać od maja 2021 r.

Jak szacują eksperci, CIT dla spółek komandytowych wpłynie na wyższe obciążenia dla 70 000 polskich firm. Nowe rozwiązania miały wejść w życie już od 1 stycznia 2021 r., ale pojawiły się głosy, że to za mało czasu na dostosowanie się do zmienionych przepisów. Przewidują one nadanie spółce komandytowej statusu podatnika podatku dochodowego bez względu na wielkość i rodzaj prowadzonej działalności.