Zarządzanie w warunkach pandemii to trudny sprawdzian dla menadżerów, szczególnie małych i średnich firm. Z myślą o nich działa Akademia Menadżera MŚP 2 oferująca usługi szkoleniowe i doradcze. Na każdą osobę zakwalifikowaną do programu firmy mogą uzyskać do 7,5 tys. zł dofinansowania z funduszy UE.

Oferta skierowana jest głównie do właścicieli przedsiębiorstw, pracowników zatrudnionych na stanowiskach menadżerskich oraz tych, wobec których szefowie mają plany awansu na stanowiska kierownicze. W ramach programu dofinansowane mogą być wszystkie szkolenia i usługi doradcze, które znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych i mieszczą w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Jak wziąć udział?

Osoby zainteresowane udziałem w Akademii Menadżera MŚP 2 powinny wypełnić formularz, który jest dostępny na stronie PARP Link. Za realizację programu odpowiadają operatorzy, których zadaniem jest pomoc w doborze oferty, rozliczeniu i zrefundowaniu przedsiębiorstwom kosztów poniesionych na szkolenia i doradztwo. Wybór operatora odbywa się automatycznie po wskazaniu adresu głównej siedziby przedsiębiorstwa. Makroregion 4 (województwa: łódzkie, opolskie i śląskie) obsługuje Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34, 90-135 Łódź.
Operatorzy zbadają potrzeby oraz luki kompetencyjne uczestników – kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego – i pomogą w doborze odpowiednich usług szkoleniowych i doradczych. Na każdą z nich można uzyskać do 7,5 tys. zł dofinansowania. Kwota wsparcia jaką może otrzymać przedsiębiorstwo może wynieść do 80% ceny usługi netto w ramach pomocy de minimis. Pozostałą kwotę szkolenia oraz VAT muszą pokryć przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Źródło: PARP