Zeznanie roczne za 2016 r.: 500 + i ulga na dzieci

Pieniądze otrzymane z programu 500+ są zwolnione z opodatkowania, nie wliczają się do dochodu w związku z tym nie trzeba ich uwzględniać w rozliczeniu rocznym. Ale uwaga – zwrot z tytułu ulgi na dzieci może pozbawić prawa do świadczenia rodzinnego. Pieniądze z programu 500 + i większość świadczeń rodzinnych nie wpływa też na wartość [...]