Obowiązkiem pracodawcy jest zawiadomić okręgowego inspektora pracy oraz prokuratora o wypadku przy pracy. Wyjaśniamy krok po kroku, jak należy to zrobić.

Jakie wypadki należy zgłaszać?

Pracodawca musi poinformować o:

 • śmiertelnym wypadku przy pracy
 • ciężkim wypadku przy pracy
 • zbiorowym wypadku przy pracy
 • każdym innym wypadku, który ma związek z pracą i wywołał wymieniony skutek (śmiertelny, ciężki, zbiorowy), jeżeli może zostać uznany za wypadek przy pracy.

Śmiertelny wypadek przy pracy to taki, który powoduje śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wystąpienia wypadku.
Ciężki wypadek przy pracy to taki, który spowodował ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak:

 • utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała,
 • rozstrój zdrowia naruszające podstawowe funkcje organizmu,
 • choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu,
 • trwała choroba psychiczna,
 • trwała, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie,
 • trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Zbiorowy wypadek przy pracy to wypadek, któremu uległy co najmniej dwie osoby.

Kogo trzeba powiadomić?

Poza inspektorem pracy pracodawca o wypadku niezwłocznie zawiadamia też prokuratora. Niezawiadomienie o wypadku przy pracy inspektora pracy czy prokuratora jest wykroczeniem pracodawcy, za które grozi kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Gdzie dokonuje się zgłoszenia?

Pracodawca składa zawiadomienie o wypadku do okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na miejsce zdarzenia.

Forma zgłoszenia

Zawiadomienie o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek pracodawca musi złożyć na piśmie. Zawiadomienie powinno zawierać następujące informacje:

 • identyfikacja pracodawcy (nazwa pracodawcy, imię nazwisko, zajmowane stanowisko, telefon)
 • data i godzina zaistnienia zdarzenia
 • liczba osób poszkodowanych
 • dane osób poszkodowanych (w tym imię i nazwisko poszkodowanego, podstawę świadczenia pracy, skutki wypadku dla poszkodowanego)
 • miejsce wypadku
 • informacja o przebiegu zdarzenia wypadkowego.

Żeby przyspieszyć przekazanie informacji, zawiadomienie można złożyć również telefonicznie. Numery telefonów, pod którymi można zgłaszać wypadki przy pracy, można znaleźć w wyszukiwarce kontaktów na stronie Państwowej Inspekcji Pracy – wystarczy wybrać właściwe województwo.

Źródło: www.biznes.gov.pl