Już od kwietnia br. dokonanie płatności metodą podzielonej płatności (MPP) wyłączy negatywne skutki za przelew na rachunek spoza tzw. „białej listy”.

W świetle obecnie obowiązujących przepisów o PIT i CIT, nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztów dotyczących transakcji pomiędzy przedsiębiorcami o wartości przekraczającej 15 000 zł, jeżeli płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów VAT (białej liście). Dotyczy to także płatności dokonanej w mechanizmie podzielonej płatności. Podatnik ma 3 dni na to, by powiadomić urząd skarbowy właściwy dla kontrahenta o błędnej wpłacie – wtedy uniknie sankcji.
Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT, VAT i innych ustaw zakłada, że po 1 kwietnia 2020 r. przedsiębiorca, który dokona zapłaty należności metodą podzielonej płatności, nie będzie miał obowiązku sprawdzania numeru rachunku podatnika na „białej liście”.  Zmiana ta jest korzystna dla przedsiębiorców korzystających ze MPP, ponieważ w razie wpłaty na rachunek spoza rejestru VAT nie narazi ich na sankcję w postaci wykluczenia wydatku z kosztów uzyskania przychodów. W ten sposób resort finansów chce zachęcić do korzystania z metody podzielonej płatności.