Jeśli kupujący nie poda numeru NIP do czasu zakończenia rejestracji sprzedaży na kasie rejestrującej, należy uznać, że dokonał zakupu jako konsument, nawet gdy prowadzi działalność gospodarczą. Nabywca będzie mógł wystąpić o wystawienie mu faktury przez sprzedawcę, otrzyma fakturę taką, jak dla konsumentów – bez NIP nabywcy.

Jeżeli zakupu dokonuje się jako podatnik, a nie jako konsument, to powinno się o tym fakcie poinformować sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu. Zdaniem organów skarbowych w przypadku, gdy nabywca nie poda numeru NIP do czasu zakończenia rejestracji sprzedaży na kasie rejestrującej, należy uznać, że nabywca dokonał zakupu jako konsument. Nie będzie mógł w związku z tym wystąpić o wystawienie mu faktury przez sprzedawcę, jednakże sprzedawca w takiej sytuacji powinien wystawić mu fakturę taką, jak dla konsumentów, więc bez podawania NIP nabywcy.

Oświadczenie przedsiębiorcy, że dokonuje on zakupu jako podatnik VAT, jest czynnością jednokrotną i nieodwoływalną, o charakterze wiążącym dla późniejszych skutków podatkowych wynikających z wystawienia faktury VAT. Złożenie takiej deklaracji po wystawieniu paragonu z kasy fiskalnej jest bezskuteczne, niezależnie od powodu zmiany.

Źródło: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 11 października 2023 r., sygn. akt I SA/Bk 264/23.