Rząd rozważa zmiany w zasadach rozliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, które mają służyć uproszczeniu sposobu jej obliczania i opłacania. W tej chwili są brane pod uwagę dwa warianty.

Pierwszy zakłada wprowadzenie miesięcznej składki zdrowotnej w stałej, zryczałtowanej kwocie, która byłaby uzależniona od podstawy opodatkowania, z możliwością dokonania rocznego rozliczenia w przypadku różnic między wpłaconymi a należnymi kwotami. Drugi wariant przewiduje opłacanie składki od przychodu lub dochodu, z wyborem zależnym od przedsiębiorcy, przy czym podstawa oskładkowania byłaby zróżnicowana w zależności od wysokości przychodów lub dochodów.

Obie propozycje spotkały się z krytyką ze strony środowiska biznesowego i ekspertów, którzy podkreślają, że proponowane zmiany nie przyczynią się do zmniejszenia wysokości obciążeń składkowych, a jedynie uproszczą proces ich rozliczania. Przedsiębiorcy oczekują więc dalszych prac nad projektami, które prowadziłyby do obniżenia obciążeń finansowych związanych ze składkami zdrowotnymi.