Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał informacje o wsparciu, które aktualnie oferuje przedsiębiorcom dotkniętym pandemią. Na stronie internetowej ZUS można sprawdzić, jakie ulgi i na jakich zasadach przysługują oraz co należy zrobić, aby je uzyskać.

Informacje na stronie internetowej LINK https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/jakie-wsparcie-z-zus-mozna-uzyskac-w-ramach-tarczy-antykryzysowej/3822898 są  na bieżąco aktualizowane. W tej chwili można skorzystać z następującego wsparcia ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej:

  • świadczenie postojowe
  • zwolnienie z opłacania składek
  • ulg w opłacaniu składek.

Z zapowiedzi rządowych wynika, że w najuboższych dniach zostanie wydłużony czas trwania Tarczy branżowej składający się z czterech instrumentów: zwolnienia z ZUS, postojowego, dotacji do 5 tys. zł i dopłat do kosztów pracownika w wysokości 2 tys. zł. Poza tym liczba kodów PKD objętych wsparciem ma być zwiększona z obecnych 49 do 62.