W ramach zmian upraszczających prowadzenie biznesu, które zapowiedział rząd trzy dotyczą pracodawców. Od 2019 r. ma być mniej obowiązków i formalności.

Pierwsza planowana zmiana to zwolnienie z obowiązkowych, okresowych szkoleń BHP pracowników w branżach, w których występuje najmniej wypadków, np. w branży administracyjno-biurowej. Zdaniem projektodawców koszty związane z organizowaniem tych szkoleń są niewspółmiernie wysokie w stosunku do faktycznego ryzyka zagrożeń. Dodatkowo pracodawcy z branż niskiego ryzyka, którzy zatrudniają nie więcej niż 50 pracowników od nowego roku nie będą już musieli zatrudniać specjalisty ds. BHP i będą mogli sami pełnić tę funkcję. Obecny limit zatrudnienia wynosi 20 osób.

Druga zapowiadana zmiana to dostosowanie do obecnych realiów formy wypłaca pensji pracownikom. Domyślną dzisiaj formę przekazywania wynagrodzenia w gotówce do rąk pracownika zastąpi przelew na konto. Jeśli podwładny nadal będzie wolał otrzymać gotówkę, będzie musiał złożyć odpowiednie oświadczenie. Pracodawcy będą powinni do 21 stycznia 2019 r. poinformować pracowników o tych zmianach, a ci w ciągu 7 dni zdecydować o formie otrzymywania pensji i przekazać informację pracodawcy.

Trzecia nowość ogłoszona przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii to skrócenie obowiązku przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat oraz możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej zamiast papierowej. Dzięki tej ostatniej zmianie pracodawcy zaoszczędzą i będą mieli mniej obowiązków, a dane pracowników będą bardziej bezpieczne.