Do 30 czerwca można składać wniosek o zwolnienie ze składek ZUS

30 czerwca upływa termin, w którym można złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za 3 miesiące: od marca do maja 2020 r. Korzystający z ulgi na start albo ci, którzy osiągnęli wyższy przychód i niski dochód, mogą wnioskować o zwolnienie za kwiecień i maj. Z pełnego zwolnienia ze składek mogą skorzystać małe firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni, których przychód co prawda przekracza 3-krotność średniego wynagrodzenia, ale ich dochody są niższe niż 7 tys. zł. Z kolei firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób mogą być objęte 50 proc. umorzeniem kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych.

Źródło: ZUS
2020-06-24T11:03:14+01:0024 czerwca, 2020|

Od 1 lipca nowe stawki VAT

1 lipca 2020 r. wejdzie w życie tzw. nowa matryca stawek VAT, czyli katalog towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT. Od 2019 r. działa Wiążąca Informacja Stawkowa, która pozwala upewnić się co do właściwej klasyfikacji towaru lub usługi. Wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT oznacza w praktyce:

 • zmianę klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT, tzn. rezygnację ze stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług;
 • uproszczenie systemu stawek VAT, co ma zapewnić prostotę, przejrzystość i przyjazność w stosowaniu przepisów dot. stawek dzięki objęciu jedną stawką w jak największym stopniu całych grup towarowych (działów CN).
Przykładowe zmiany (o
2020-06-24T10:59:15+01:0024 czerwca, 2020|

Ważne! Do 13 lipca trzeba zgłosić dane do CRBR

Już 13 lipca 2020 r. upływa termin na zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Obowiązek dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed dniem wejścia w życie przepisów o CRBR, tj. przed 13 października 2019 r. Spółki, które zostały wpisane do KRS po 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłaszać dane do CRBR nie później niż w terminie 7. dni od dnia wpisu do KRS. Kto zgłasza i aktualizuje dane w CRBR?

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółki proste spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.)
 • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania i
2020-06-24T10:58:45+01:0024 czerwca, 2020|

Można się starać o dotacje obrotowe dla średnich firm

15 czerwca br. ruszyły dotacje na kapitał obrotowy, czyli konkurs dla średnich firm (zatrudniających 50-250 osób), które odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Termin składania wniosków mija z końcem lipca br. Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym, ale o przyznaniu dofinansowania może decydować kolejność złożenia wniosku. Biorąc pod uwagę warunki konkursu, w szczególności prosty wniosek, w którym przedsiębiorca podaje wartość spadku obrotów oraz wylicza zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty), ale nie musi opisywać planowanych w projekcie działań, ani przedstawiać szczegółowego budżetu, nie warto czekać na ostatnią chwilę. PARP może skrócić nabór, jeśli wartość złożonych wniosków przekroczy budżet. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w postaci elektronicznej za p

2020-06-24T10:56:19+01:0024 czerwca, 2020|

Od września 2020 rewolucja w prawie budowlanym

Zmiany w Prawie budowlanym, które wejdą w życie 19 września 2020 r.  uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Oto najważniejsze zmiany:

 • Nowy podział projektu budowlanego
 • Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
 • Rezygnacja ze wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Uproszczone postępowanie legalizacyjne samowoli budowlanych
 • Unieważnienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub na użytkowanie
 • Ekspertyza przy zmianie sposobu użytkowania budowli
 • Ubieganie się o uprawniania budowlane
 • Nowe przypadki, w których nie trzeba mieć pozwolenia na budowę
Szczegółowe informacje na https://www.biznes.gov.pl/
2020-06-24T10:44:10+01:0024 czerwca, 2020|

Tarcza Antykryzysowa 4.0 – najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców

Sejm przyjął kolejne rozwiązania pomocowe dla firm dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19. Ułatwienia dotyczące przetargów Zmiany w  obszarze zamówień publicznych mają pozwolić na obniżenie kosztów udziału wykonawców w procedurach przetargowych, a także poprawić ich płynność finansową na etapie realizacji umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Mają temu służyć:

 • zniesienie obowiązku żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych,
 • wprowadzenie obowiązku zapłaty wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek w przypadku dłuższych umów o udzielenie zamówienia publicznego,
 • obniżenie dopuszczalnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 • ograniczenie dopuszczalności dokonywana potrąceń kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy lub innej wierzytelności, a także dochodzenia przez zamawiających zaspokojenia
2020-06-09T15:52:08+01:009 czerwca, 2020|
Go to Top