Bez sankcji za przelew na rachunek spoza „białej listy” przy MPP

Już od kwietnia br. dokonanie płatności metodą podzielonej płatności (MPP) wyłączy negatywne skutki za przelew na rachunek spoza tzw. „białej listy”. W świetle obecnie obowiązujących przepisów o PIT i CIT, nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztów dotyczących transakcji pomiędzy przedsiębiorcami o wartości przekraczającej 15 000 zł, jeżeli płatność zostanie dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów VAT (białej liście). Dotyczy to także płatności dokonanej w mechanizmie podzielonej płatności. Podatnik ma 3 dni na to, by powiadomić urząd skarbowy właściwy dla kontrahenta o błędnej wpłacie – wtedy uniknie sankcji. Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustaw o PIT, CIT, VAT i innych ustaw zakłada, że po 1 kwietnia 2020 r. przedsiębiorca, który dokona zapłaty należności metodą podzielonej płatności, nie będzie miał obowiąz

2020-02-26T16:07:32+01:0026 lutego, 2020|

ZUS ostrzega przed oszustami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o mailach z informacją m.in. o braku opłaconych składek i przypomina, że nie kieruje tą drogą informacji o rozliczeniach składkowych. Fałszywa korespondencja jest wysyłana z adresów: kancelaria.zus@wp.pl, zus-skladki@wp.pl, zus._kontakt@wp.pl, ZUS@gov.pl i zus_info@wp.pl. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że za pośrednictwem korespondencji elektronicznej klienci Zakładu nie otrzymują żadnych wezwań do zapłaty czy też informacji o nadpłatach. W ten sposób ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy posiadają konto na Platformie Usług Elektronicznych i wybrali taką właśnie formę kontaktu. Mail w takim przypadku jednak zawsze zawiera imię i nazwisko konkretnego pracownika ZUS. ZUS ostrzega, by w żadnym przypadku nie odpowiadać na maile, ani nie otwierać zawartych w korespondencji załączników. Koresponden

2020-02-26T16:06:55+01:0026 lutego, 2020|

Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć?

W tym roku po raz pierwszy można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej do odliczenia jest nawet 53 000 zł wydane na termomodernizację jednorodzinnych budynków. Warunkiem skorzystania z odliczenia przez właściciela lub współwłaściciela budynku jest zakończenie inwestycji w okresie 3 lat liczonych od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek na ten cel. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy PIT rozliczający się według skali podatkowej (stawki 18% lub 32%), podatku liniowego (19%) lub opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Maksymalna kwota, jaką można odliczyć to 53 000 zł. Wydatki należy udokumentować fakturami wystawionymi przez czynnego podatnika VAT, a odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym. Rozporządzenie MIiR z 21 grudnia 2018 r. szczegółowo określa rodzaje materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które są objęte ulgą. Link: <a href="h

2020-02-26T16:04:30+01:0026 lutego, 2020|

Jak obliczyć maksymalny czas trwania kontroli w firmie?

Maksymalny okres kontroli podatnika - mikroprzedsiębiorcy nie powinien przekroczyć 12 dni roboczych. Niedawny wyrok NSA zakwestionował dotychczasowy sposób obliczania czasu kontroli i niekorzystną dla podatników interpretację, zgodnie z którą bierze się pod uwagę tylko dni, w których kontrolerzy wykonują czynności w siedzibie przedsiębiorcy. Sądy przyjmowały dotąd, że czas kontroli liczony w dniach roboczych należy odnieść do kontroli w ścisłym rozumieniu tego pojęcia, a więc do tych czynności, które przeprowadzane są u przedsiębiorcy, w jego siedzibie (lub we wskazanym przez niego miejscu), bo tylko w tym przypadku ma to wpływ na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Chodziło tu o czynności organu kontrolującego w siedzibie przedsiębiorstwa, związane między innymi, z zapoznaniem się z dokumentacją i zabezpieczeniem dokumentów, akt oraz innych środków dowodowych znajdujących się u kontrolowanego na cele dalszego post

2020-02-26T16:03:51+01:0026 lutego, 2020|

Automatyczne potwierdzenie dostarczenia maila z „korektą”

Otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia odebrania wiadomości mailowej, zawierającej fakturę korygującą w formacie pdf lub też odebranie od nabywcy maila z treścią potwierdzającą otrzymanie „korekty” w pdf-ie stanowi potwierdzenie uprawniające do obniżenia podstawy opodatkowania. Tak wynika z wydanej niedawno interpretacji, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że otrzymanie drogą mailową, za pośrednictwem programu komunikacyjnego, potwierdzenia odbioru wiadomości mailowej lub odesłania przez nabywcę maila z potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej, która w załączeniu zawierała fakturę korygującą w formacie pdf, należy traktować  w ten sposób, że podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, uprawniające do obniżenia podstawy opodatkowania. Dyrektor KIS podkreślił, że faktura korygująca musi dotrzeć do nabywcy, a nabywca musi potwierdz

2020-02-26T16:02:45+01:0026 lutego, 2020|

Podatek od nieruchomości za garaż przedsiębiorcy w budynku mieszkalnym

Garaż w budynku mieszkalnym, który należy do przedsiębiorcy i spełnia definicję powiązania z prowadzeniem działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu według stawki podwyższonej. Tak orzekł niedawno Naczelny Sąd Administracyjny. Sąd za błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie przepisów uznał założenie, że nie ma prawnego znaczenia to, czy i jak budynek jest wykorzystywany przez przedsiębiorcę. Sam fakt posiadania garażu przez przedsiębiorcę powoduje właśnie, że jest opodatkowany stawką najwyższą. Zdaniem NSA jeśli garaż wyodrębniony z budynku mieszkalnego stanowi odrębną nieruchomość i odrębny przedmiot opodatkowania, opodatkowanie jest różne w zależności od charakteru lokalu. Może on być mieszkalny, pozostały bądź przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej. W opinii sądu hale garażowe wielostanowiskowe - jako wyodrębnione lokale, z ustanowionymi odrębnie księgami wieczystymi - mimo ich u

2020-02-12T14:43:52+01:0012 lutego, 2020|
Go to Top