Korzystne orzeczenie TS UE dla branży budowlanej

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że w przypadku odpowiednich zapisów umowy o usługi budowlane, obowiązek podatkowy powstaje w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, a nie w chwili zgłoszenia prac do odbioru, jak od 2014 r. chce resort finansów.

2019-05-15T18:55:20+01:0015 maja, 2019|

Kasy fiskalne on-line – najważniejsze zmiany od 1 maja br.

Wejście w życie z dniem 1 maja br. przepisów o kasach on-line nie oznacza, że z tą datą należy  wymienić dotychczas używane kasy rejestrujące. Wyjątkiem są niektóre branże, ale i w tym przypadku e-kasy będą wdrażane obowiązkowo dopiero od 1 stycznia 2020 r. Od 1 maja 2019 r. podatnicy mogą, ale nie muszą stosować kas fiskalne on-line, czyli urządzeń które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Otrzymywanie i gromadzenie danych z kas on-line pozwoli na monitorowanie bieżącej sprzedaży podatnika, będzie sprzyjać uczciwej konkurencji i pozwoli przeciwdziałać zjawisku szarej strefy. Ma to być kolejny krok w uszczelnieniu podatku od towarów i usług na ostatnim etapie obrotu tj. sprzedaży detalicznej. Zakup kas on-line będzie w części refundowany. Kwota refundacji wynosi obecnie 700 zł. Kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym

2019-05-29T21:19:39+01:0015 maja, 2019|

Uwaga – ważne dla przedsiębiorców korzystających z kas fiskalnych!

Od 1 maja br. każdy pracodawca – podatnik VAT, który zatrudnia osoby obsługujące kasę fiskalną musi zapoznać je z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji i do końca maja br. uzyskać oświadczenia w tym zakresie. Nowe rozporządzanie Ministra Finansów stanowi,  że pracodawca (podatnik VAT), jest obowiązany zapoznać osobę prowadzącą u niego ewidencję, przed rozpoczęciem jej prowadzenia oraz bez względu na sposób i formę powierzenia tej osobie prowadzenia ewidencji, z informacją o:

  • zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego;
  • skutki ich nieprzestrzegania.
Nowy pracownik, przed rozpoczęciem korzystania z kasy fiskalnej, ma złożyć pracodawcy  oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Pracownicy, którzy już pozostają zatrudnieni, powinni takie oświadczenie złożyć najdalej do 31 maja br. No
2019-05-16T09:48:15+01:0015 maja, 2019|

Zakupu garnituru i butów nie wrzucimy w koszty firmowe

Odzież i obuwie, nawet jeśli są używane w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, ale nie są strojem urzędowym, stanowią rzeczy osobiste podatnika i w związku z tym nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Tak w niedawnym wyroku orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Ze stanowiskiem sądu I instancji nie zgodził się pewien adwokat twierdząc, że poniesione [...]

2019-05-15T15:44:24+01:0015 maja, 2019|

Drogi prezent komunijny czasem z podatkiem

Trwa sezon I komunii świętych. Z tej okazji dzieci są obdarowywane przez członków rodziny, ale także przez osoby niespokrewnione. Rodzice zwykle nie mają świadomości, że w niektórych przypadkach wartościowe prezenty powinni zgłosić fiskusowi. Kwestie opodatkowania podarunków reguluje ustawa o podatku od spadów i darowizn. Nie wszystkie są obciążone daniną, ale te cenniejsze, otrzymane od osób [...]

2019-05-15T15:39:45+01:0015 maja, 2019|
Go to Top