Kasy fiskalne: trzeba zmienić oznaczenia literowe dla stawek VAT

Ważna informacja dla firm korzystających w swojej działalności z kas fiskalnych. Obowiązujące od 1 maja br. rozporządzenie zobowiązuje do zmiany oznaczeń literowych na klawiaturze kasy i dostosowania ich do stawek VAT. Jest na to czas do końca lipca 2019 r. Podatnicy, prowadząc ewidencję, przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia [...]

2019-05-29T16:58:08+01:0029 maja, 2019|

Nowy wykaz podatników VAT – przelewy tylko na zgłoszone rachunki!

Podpisana przez Prezydenta nowela VAT wprowadza kolejne zmiany służące uszczelnieniu tego podatku oraz zminimalizowaniu ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT. Do podatkowych kosztów będzie można zaliczyć tylko przelewy dokonane na konto podane w wykazie. W ustawie o VAT wprowadzono zmiany polegające na zastąpieniu dotychczasowych dwóch wykazów podatników jednym, który zostanie rozszerzony o informacje dotyczące statusu podatników VAT czynnych i zwolnionych z VAT, w tym również tych, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. W wykazie zostaną zamieszczone dane dotyczące numerów rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wykaz ten będzie prowadzony i aktualizowany na bieżąco, raz na dobę, w każdy dzień roboczy. W ustawie o PIT zapisano, że do kosztów uzyskania przych

2019-05-29T14:36:48+01:0029 maja, 2019|

Karty paliwowe mogą stracić na atrakcyjności

Wyrok TSUE w sprawie kart paliwowych może być niekorzystny dla niektórych klientów oraz firm oferujących karty, które nie są koncernami paliwowymi (np. towarzystwa leasingowe). Trybunał odmówił prawa odliczania VAT od transakcji z użyciem kart stwierdzając, że wystawca kart świadczy usługę kredytową zwolnioną z VAT. W podobnym tonie orzekł kilka lat wcześniej Naczelny Sąd Administracyjny, następnie złagodził stanowisko, by ostatecznie zwrócić się o interpretację do TS UE. Eksperci zgodnie uważają, że orzeczenie zmusi strony tego typu transakcji do weryfikacji i zmiany dotychczasowych rozliczeń. Wszystko zależy od przyjętego modelu rozliczania kart. Niewykluczone jednak, że podatnikami korzystającymi z kart paliwowych zainteresują się organy skarbowe, mogąc zakwestionować odliczenia VAT z faktur za  paliwo.

2019-05-29T14:24:27+01:0029 maja, 2019|

Nowy Rzecznik będzie bronił praw podatników

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika autorstwa ministra finansów. Ma on gwarantować podatnikom ochronę ich praw oraz przyczyniać się do zmiany oraz kształtowania nowych standardów funkcjonowania administracji skarbowej. Jak czytamy na stronie internetowej Rady Ministrów, w projekcie ustawy zawarto także Kartę Praw Podatnika, która stanowi przyjazny i dostępny przewodnik po prawie podatkowym dla każdego. Rzecznik, jako wysokiej klasy specjalista w zakresie prawa podatkowego, będzie stał na straży praw podatników, w szczególności poszanowania zasady zaufania do władzy publicznej, bezstronności, równego oraz sprawiedliwego traktowania, respektowania słusznych interesów podatników oraz racjonalności działania organów podatkowych wobec nich. Rzecznik będzie wykonywał swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Podatnika oraz nie więcej niż 16 zastępców i nie więcej niż 32 przedstawicieli terenowych.

2019-05-29T14:17:59+01:0029 maja, 2019|

Obowiązkowy split payment zamiast odwrotnego obciążenia

Zgodnie z projektem zmian w VAT przygotowanym przez resort finansów, odwrotne obciążenie i solidarna odpowiedzialność podatkowa nabywcy mają być zastąpione obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności (split payment). Zmiany miałby wejść 1 września br. Polska ma już zielone światło od Unii Europejskiej na wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w VAT. Z uzasadnienia projektu wynika, że ma ona być stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które są obecnie objęte reżimem odwrotnego obciążenia i  dotychczasowym zakresem odpowiedzialności podatkowej nabywcy. Obejmie też transakcje, których przedmiotem są:

  • części i akcesoria do pojazdów silnikowych;
  • węgiel i produkty węglowe;
  • maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria;
  • urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria.
Mechanizm podzielonej płatności będzi
2019-05-29T14:16:29+01:0029 maja, 2019|

Korzystne orzeczenie TS UE dla branży budowlanej

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że w przypadku odpowiednich zapisów umowy o usługi budowlane, obowiązek podatkowy powstaje w momencie podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, a nie w chwili zgłoszenia prac do odbioru, jak od 2014 r. chce resort finansów. Problem momentu powstania obowiązku podatkowego przy inwestycjach budowlanych trwa od 2014 r., kiedy to nastąpiła zmiana przepisów. Niekorzystne dla podatników stanowisko Minister Finansów potwierdził interpretacją ogólną z 2016 r. Teraz, dzięki orzeczeniu TS UE, jest szansa na zmianę podejścia na to, jakiego od lat oczekuje branża budowlana. Teraz przepisy ustawy o VAT nie precyzują, co oznacza sformułowanie „wykonanie usługi budowlanej/budowlano-montażowej”, a od tego momentu liczy się 30-dniowy termin na wystawienie faktury VAT. Tę wątpliwość resort finansów wyjaśnił wydając niekorzystne dla przedsiębiorców stanowisko, że wystarczy przedstawienie prac do odbioru.

2019-05-20T11:42:51+01:0020 maja, 2019|
Go to Top