Kasy online – ustawa czeka tylko na podpis Prezydenta

To już pewne: w ciągu kilku najbliższych lat elektroniczne kasy zastąpią obecne urządzenia fiskalne. Ma to być sposób na walkę z szarą strefą – administracja skarbowa uzyska wgląd do wystawianych paragonów. Dzięki kasom online dane o zarejestrowanej sprzedaży towarów i usług (z wyłączeniem danych nt. konsumentów), będą trafiały do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, czyli tzw. Centralnego Repozytorium Kas. Z obecnych kas będzie można korzystać do momentu wygaśnięcia zezwoleń na ich użytkowanie. Co do zasady w przypadku kas z papierowym zapisem kopii stosowanie takich urządzeń będzie dopuszczalne tylko do 31 sierpnia 2019, natomiast kas z elektronicznym zapisem kopii - do 31 grudnia 2022 r. Szczegółowy harmonogram wprowadzania elektronicznych kas fiskalnych przedstawia się następująco:

  • od 1 stycznia 2020 r.
  • </u
2019-03-27T15:46:54+01:0027 marca, 2019|

Pakiet Przyjazne Prawo – prowadzenie firmy ma być łatwiejsze

Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie, prawo do błędu przez pierwszy rok działalności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, ochrona konsumencka, czyli m.in. prawo do reklamacji, dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG, ułatwienia dla – to niektóre założenia Pakietu Przyjazne Prawo (PPP). Do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych trafił projekt zmian przygotowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Jego celem jest ograniczenie obciążeń regulacyjnych z obszaru wielu różnych branż. Jeśli przepisy wejdą w życie, firmy będą mogły liczyć na ułatwienia i oszczędności. Najważniejsze rozwiązania PPP   

  • wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie. Rozwiązanie to ma wzmocnić pozycję polskich portów w konkurencji z zagranicznymi
  • prawo do popełnienia błędu to nowa instytucja w polskim systemie prawnym. Będzie dotyczyć wyłączni
2019-03-27T15:45:16+01:0027 marca, 2019|

Uwaga – zmiany w prawie własności przemysłowej

Zmiana definicji znaku towarowego, zmniejszenie formalizmu i szybsze oraz uproszczone procedowanie zgłoszeń międzynarodowych znaków towarowych. Te i inne zmiany wprowadzone nowelą prawa własności przemysłowej mają pomóc w zwiększeniu rozpoznawalności marek polskich firm i ułatwić im wejście na rynki zagraniczne. Do najistotniejszych zmian wprowadzonych przez ustawę podpisaną przez prezydenta w marcu br. należą:

  • modyfikacja definicji znaku towarowego – dotychczas znakiem towarowym mogło być tylko takie oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny. Nowela rezygnuje z tego wymagania, ponieważ nie przystaje ono do zmieniających się warunków gospodarczych i postępu technologicznego; w myśl zmodyfikowanych przepisów znakiem towarowym będą mogły być również nietradycyjne znaki np. dźwięki, znaki zapachowe czy holograficzne.
  • wprowadzona zostanie regulacja dotycząca wspóln
2019-03-27T15:43:04+01:0027 marca, 2019|

Wydatki na poczęstunek dla kontrahentów – korzystna interpretacja

Zaliczanie w koszty uzyskania przychodów wydatków na posiłki z kontrahentem czy cateringu podczas spotkań biznesowych wciąż budzi wiele wątpliwości. Ostatnia interpretacja Dyrektora KIS stanowi pozytywny wyjątek, ale trzeba zachować dużą ostrożność – podczas kontroli fiskus może nie być równie łaskawy. Warunkiem wrzucenia w koszty wydatków na poczęstunek dla kontrahenta jest to, aby spotkanie służyło zawieraniu [...]

2019-03-27T15:42:12+01:0027 marca, 2019|

Doradcy podatkowi zaskarżyli exit tax do Komisji Europejskiej

Samorząd doradców podatkowych ostro sprzeciwia się objęciem exit tax osób fizycznych, uznając to za nadużycie prawa unijnego. Zastrzeżenia zgłaszane przez doradców podatkowych nie zostały wzięte po uwagę przez polskiego ustawodawcę na etapie prac nad podatkiem, dlatego samorząd skierował do Komisji Europejskiej skargę na autora przepisów - Ministra Finansów oraz organy, które uchwaliły te przepisy - [...]

2019-03-27T15:40:55+01:0027 marca, 2019|

Przypominamy: do 15 marca trzeba wpłacić opłatę recyklingową!

Od stycznia 2018 r. przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy są zobowiązani pobrać opłatę recyklingową od klienta z tytułu wydania torby. W tym roku po raz pierwszy muszą wnieść opłatę na konto urzędu marszałkowskiego. Opłacie podlegają lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego z uchwytem lub bez, o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów. Zwolnione są z niej bardzo lekkie torby tzw. zrywki o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności. Maksymalną stawkę opłaty recyklingowej ustalono w ustawie na kwotę 1 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego, natomiast obowiązująca od 1 stycznia 2018 r. stawka opłaty recyklingowej, którą przedsiębiorca jest obowiązany pobrać od

2019-03-13T13:39:24+01:0013 marca, 2019|
Go to Top