TK: ustawa likwidująca limit 30-krotności niezgodna z konstytucją

Mocno krytykowany przepis likwidujący górny limit składek na ZUS jest niezgodny z ustawą zasadniczą – tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Zmianę zakładała nowela ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, którą do TK skierował Prezydent. W świetle tych przepisów osoby zatrudnione w oparciu o umowy o pracę  i zarabiające w skali roku powyżej 30-krotności średniej pensji miałyby płacić składki przez cały rok. Obecnie po przekroczeniu w danym roku pułapu 30-krotności średniego wynagrodzenia przestają płacić składki emerytalne i rentowe do ZUS. W bieżącym roku limit ten wynosi  133,3 tys. zł. Choć przepisy dotyczą tylko ok. 2% osób ubezpieczonych w ZUS, to przyniosłyby korzyści budżetowi państwa, były jednak bardzo krytycznie oceniane przez organizacje skupiające pracodawców oraz związki zawodowe.

2018-11-21T15:56:31+01:0021 listopada, 2018|

Ułatwienia w dziedziczeniu firm rodzinnych

25 listopada br. wchodzi w życie ustawa o sukcesji firm jednoosobowych. Właściciel będzie mógł za życia powołać zarządcę sukcesyjnego – może nim być m.in. doradca podatkowy. Najważniejszym celem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej jest ochrona firm przed skutkami śmierci prowadzących je osób. Dzięki niej działalność firm jednoosobowych będzie mogła być płynnie kontynuowana. Nowe [...]

2018-11-21T15:55:19+01:0021 listopada, 2018|

Urząd wypełni roczny PIT za podatnika

W wyniku nowelizacji ustawy o PIT, obok obecnie funkcjonujących sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika, wprowadzona zostanie usługa polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową bez konieczności składania wniosku przez podatnika. Krajowa Administracja Skarbowa wypełni dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zeznania podatkowe za 2018 r. bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły (np. ulga na dzieci, nr KRS OPP, której w ubiegłym roku podatnik przekazał 1% podatku należnego) i przede wszystkim danych znajdujących się w rejestrach własnych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika) i innych rejestrach państwowych, np. ZUS (np. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne),

2018-11-21T15:52:44+01:0021 listopada, 2018|

Podatki dochodowe – czego nie wrzucimy w koszty w 2019 r.?

Nowelizacja ustaw o PIT i CIT wskazuje wydatki, które nie będą uważane za koszty uzyskania przychodów. W świetle zmienionych przepisów nie uważa się za koszty uzyskania przychodów:

  • odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość: 225 tys. zł (było 30 tys. euro) w przypadku samochodu elektrycznego i 150 tys. zł (było zł 20 tys. euro) w przypadku pozostałych samochodów osobowych;
  • składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% (było 0,15%) kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek z
2018-11-21T15:50:11+01:0021 listopada, 2018|

Dla kogo obniżka CIT z 15% do 9%?

Nagłaśniana przez resort finansów zmiana to zastąpienie stawki podatku CIT w wysokości 15% – stawką 9% w odniesieniu do małych podatników, a także podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Niestety, w praktyce skorzysta na tym niewielka liczba firm. Podatek będzie wynosił 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro (według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł). Jednak, po pierwsze, ze stawki 9% nie skorzystają podatnicy, jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik został utworzony, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym, zostało do niego wniesione na poczet kapitału uprzednio prowadzone przeds

2018-11-21T15:47:27+01:0021 listopada, 2018|

MF: Branża budowlana, gastronomiczna i motoryzacyjna pod lupą fiskusa

Szef Krajowej Administracji Skarbowej zapowiedział, że w ramach akcji „Stop szarej strefie” skarbówka najpierw przypomni firmom o ich obowiązkach podatkowych, a dopiero w drugiej kolejności wyśle kontrolę. Jak wynika z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, największy udział w szarej strefie w Polsce mają trzy branże: budowlana, gastronomiczna i motoryzacyjna i dlatego właśnie one będą sprawdzane w ramach akcji KAS. MF zapowiedział, że urzędy skarbowe wyślą do wszystkich przedsiębiorstw działających w tych trzech gałęziach gospodarki pisma od informujące o obowiązkach podatkowych i zagrożeniu związanym z szarą strefą. Przedsiębiorcy zostaną pouczeni o możliwości złożenia korekty podatku i zapłaty zaległości wraz z odsetkami - w przypadku tych, którzy uznają, że popełnili błędy. Unikną kontroli podatkowej, jeśli w ciągu dwóch tygodni poprawią swoje rozliczenia.

2018-11-07T16:22:50+01:007 listopada, 2018|
Go to Top