Zmiany w podatkach 2019 uchwalone przez Sejm – co się zmieni?

Exit tax, niższy CIT, opodatkowanie handlu e-walutą, raportowanie o schematach podatkowych – to tylko niektóre nowości w podatkach dochodowych na przyszły rok. Przychody uzyskane z tytułu obrotu walutami wirtualnymi będą traktowane jako przychody z kapitałów pieniężnych lub zysków kapitałowych. W przypadku poniesienia straty przy handlu e-walutą będzie można ją odliczyć tylko od przychodów z tego tytułu, a nie na przykład z pozostałej prowadzonej działalności gospodarczej. Od przyszłego roku podatnicy i ich pełnomocnicy będą musieli powiadamiać skarbówkę o stosowanych schematach podatkowych, czyli agresywnej optymalizacji podatkowej. Tę regulację wymusza na Polsce prawo unijne, podobnie jak wprowadzenie exit tax-u czyli podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków. Firma przenosząca majątek za granicę będzie musiała zapłacić 19% od jej wartości, a osoba fizyczna – 3% lub 19

2018-10-24T13:47:16+01:0024 października, 2018|

NIK bierze pod lupę ustawę o CIT

Prowadząc kontrolę „Agresywna optymalizacja podatkowa w zakresie CIT” NIK chce się dowiedzieć jak postrzegają ustawę o CIT ci, których ona bezpośrednio dotyczy. W tym celu zwraca się do przedsiębiorców i doradców podatkowych z prośbą o wypełnienia ankiety. Jak podaje Izba, o konieczności przeprowadzenia kontroli działań związanych z poborem CIT-u świadczą liczne doniesienia prasowe o dowolności interpretowania przez urzędników skarbowych Ordynacji podatkowej. Przepisy są skomplikowane, a ich egzekwowanie zależy od urzędników albo od konkretnego urzędu - żalą się przedsiębiorcy. Bywa nawet tak, że w identycznych sprawach są dwie różne interpretacje albo jej w ogóle brakuje. Jednocześnie rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika (zasada in dubio pro tributario) odbywa się niezwykle rzadko. Wyniki ankiety mają pomóc w prowadzonej właśnie kontroli. Z jednej strony NIK chce się dowiedzieć, w jaki sposó

2018-10-24T13:43:08+01:0024 października, 2018|

Zmiany w zakresie karania za drobne kradzieże w sklepach

Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu wykroczeń oraz niektórych innych ustaw, która dotyczy m.in. właścicieli sklepów. Teraz 500 zł będzie kwotą graniczną, która zdecyduje o odpowiedzialności sprawcy czynu za przestępstwo. Znowelizowana ustawa określa na nowo wartość graniczną decydującą o odpowiedzialności sprawcy czynu za przestępstwo, a nie za wykroczenie i będzie to kwota 500 zł. W aktualnym stanie prawnym zakwalifikowanie czynu, o którym mowa w wyżej wymienionych przepisach Kodeksu wykroczeń, do kategorii wykroczeń albo przestępstw uzależnione jest od tego czy wartość przedmiotu czynu mieści się w granicach odpowiadających wartości 1/4 minimalnego wynagrodzenia czy też je przekracza. W celu uniknięcia pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych, w ustawie nowelizującej, powraca się do kwotowego, a nie parametrycznego określania wartości granicznej decydującej o odpowiedzialności sprawcy czynu za przestępstw

2018-10-24T13:41:13+01:0024 października, 2018|

Rzecznik Praw Podatnika – szansa na wsparcie w konfrontacji z fiskusem?

Choć ma być powoływany przez Ministra Finansów, resort odpowiada, że nie ma obaw o jego niezależność. Czym będzie się zajmował Rzecznik Praw Podatnika i czy jest potrzebny? Nie wszyscy uważają, że nowa, oddzielna instytucja stojąca na straży interesów podatników jest konieczna. Pojawiły się opinie, że wystarczyłoby stworzyć takie stanowisko w ramach urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich albo Rzecznika MŚP. Niepokój niektórych ekspertów budzi ryzyko braku niezależności Rzecznika, ponieważ Minister Finansów to organ, który w świetle projektu ustawy ma go powoływać. Urzędnicy MF tłumaczą, że obawy te są nieuzasadnione, a Rzecznik sprawujący osobny urząd jest niezbędny, zwłaszcza podatnikom nie prowadzącym działalności gospodarczej. Jak tłumaczy Filip Świtała - wiceminister finansów „Dostrzegamy, że jest potrzebna nie tylko informacja o tym, jak podatki płacić ale także interwencja i pomoc podatnikom, którzy nie

2018-10-24T13:39:07+01:0024 października, 2018|

ZUS znacznie częściej kwestionuje wypłatę świadczeń chorobowych

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w pierwszym półroczu tego roku zakwestionowano wypłatę świadczeń chorobowych na kwotę blisko dwa razy wyższą niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Lekarze orzecznicy ZUS weryfikują czy osoba korzystająca ze zwolnienia lekarskiego jest nadal chora i tym samym niezdolna do pracy oraz sprawdzają, czy zwolnienie jest wykorzystywane zgodnie z jego przeznaczeniem i np. w czasie jego trwania „chory” nie wykonuje pracy. Mniej było natomiast przypadków obniżania świadczenia w wyniku utraty tytułu do ubezpieczenia. ZUS poinformował, że do czasu powszechnego wejścia w użycie elektronicznego zwolnienia lekarskiego czyli do 1 grudnia 2018 r., Zakład ma obowiązek obniżyć o 25 proc. świadczenie, wszystkim tym, którzy w ciągu 7 dni nie dostarczą zwolnienia do pracodawcy lub ZUS-u. Świadczenie jest obniżane za każdy dzień zwłoki, począwszy od 8 dnia zwolnienia. W pierwszym półroczu tego roku

2018-10-24T13:36:50+01:0024 października, 2018|

Samochody firmowe – jeśli leasing, to w tym roku!

Od przyszłego roku leasing droższych samochodów będzie nieopłacalny, jeśli więc planują Państwo taką inwestycję, to warto się pospieszyć! Nowelizacja przepisów ustaw o podatkach dochodowych (PIT i CIT) jest jeszcze w trakcie prac parlamentarnych, ale zmiany dotyczące leasingu  są od dawna zapowiadane i szeroko komentowane przez resort finansów, najprawdopodobniej wejdą więc w życie. Najważniejsza zmiana w zakresie leasingu dotyczy limitu do jakiego będzie można potrącić raty. W tej chwili można je zaliczać w koszty w całości, od 1 stycznia 2019 limit odliczeń będzie wynosił 150 tys. zł. W świetle przepisów przejściowych aktualne zasady będzie można stosować do umów leasingu, najmu, dzierżawy lub innych dotyczących samochodu osobowego zawartych najpóźniej 31 grudnia 2018 r. W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez ekspertów i przedsiębiorców Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że decydującym momentem jes

2018-10-10T13:37:20+01:0010 października, 2018|
Go to Top