Skarbówka będzie mogła ścigać osoby trzecie za długi podatnika

Niekorzystny dla podatników wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że skarb państwa będzie miał prawo dochodzić należności podatkowych od osoby trzeciej, która jest w posiadaniu majątku nabytego od dłużnika. Skarga pauliańska to instytucja obowiązująca w prawie cywilnym, ale w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego może być stosowana również do ochrony należności publicznoprawnych. Kodeks cywilny stanowi, że jeśli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, pod warunkiem, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć. Celem tej instytucji jest zapobieganie pozbywaniu się majątku przez osoby zadłużone, tak aby wierzyciele ni

2018-04-25T19:01:00+01:0025 kwietnia, 2018|

Łatwiej odzyskamy pieniądze przelane na niewłaściwe konto

Zapewne wielu Państwa zdarzyło się kiedyś zrobić przelew bankowy na niewłaściwe konto. Taka pomyłka powoduje spore zamieszanie i problemy z odzyskaniem pieniędzy – wkrótce ma się to jednak zmienić. Już tylko na podpis Prezydenta czekają przepisy ustawy o usługach płatniczych, które uproszczą procedury w tym zakresie. Dzięki nim, jeśli klientowi nie uda się odzyskać od banku lub SKOK-u pieniędzy przelanych na błędny numer konta, to będzie mógł wystąpić do sądu z roszczeniem z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Odbiorcy przelewu, który otrzyma informację od banku o błędzie zostanie zablokowana możliwość bezzwrotnej konsumpcji otrzymanych środków.

2018-04-25T18:55:19+01:0025 kwietnia, 2018|

Handel kryptowalutami jednak bez PCC

W ostatnim wydaniu newslettera zaprezentowaliśmy stanowisko ministerstwa finansów w zakresie opodatkowania obrotu wirtualną walutą. Zaledwie kilka dni później resort skorygował swoje wytyczne informując, że tego rodzaju transakcje nie podlegają podatkowi od czynności cywilno-prawnych. Opublikowany na początku kwietnia br. komunikat MF wzbudził wiele wątpliwości i stał się przedmiotem krytyki wielu ekspertów podatkowych, którzy od razu zakwestionowali zasadność obłożenia handlu e-walutą 1-procentowym PCC. W najbliższych dniach ma być wydany kolejny komunikat w tej sprawie, ale już teraz przedstawiciele MF zapowiadają, że choć nie ma mowy o odstąpieniu od opodatkowania handlu kryptowalutą (obecnie trwają prace nad przepisami w tym zakresie), to podatek od czynności cywilno-prawnych nie będzie pobierany. Nie zmienia się natomiast stanowisko odnośnie podatku dochodowego, który nadal obciąża handel bitcoinami. Jak poinformowało m

2018-04-25T18:54:36+01:0025 kwietnia, 2018|

Najdalej w wakacje nowe zasady dotyczące sukcesji firm

Problem dziedziczenia i zarządzania firmą prowadzoną przez osoby fizyczne po śmierci jej właściciela zostanie wkrótce rozwiązany. Prace nad projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej mają zakończyć się w wakacje. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy, w obecnym stanie prawnym wraz ze śmiercią przedsiębiorcy de facto kończy się byt prawny prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa jako „organizmu gospodarczego”. Wiąże się z tym szereg problemów dotyczących sfery prawa prywatnego i publicznego, które w praktyce uniemożliwiają lub znacząco utrudniają kontynuację czy wznowienie działalności przedsiębiorstwa przez następców prawnych przedsiębiorcy. Do najważniejszych z nich należą:

  • brak „ośrodka decyzyjnego” – jednej osoby uprawnionej do prowadzenia spraw przedsiębiorstwa i samodzielnej reprezentacji wszystkich następców prawnych;
  • ograniczo
2018-04-25T18:48:43+01:0025 kwietnia, 2018|

Ostatni moment na złożenie rocznych zeznań podatkowych

Przypominamy, że 30 kwietnia upływa termin, w którym należy złożyć do urzędu skarbowego PIT za 2017 r. Wskazujemy błędy popełniane najczęściej w zeznaniach rocznych i radzimy jak uniknąć kar za nieprawidłowości. Oto jakie błędy skarbówka znajduje najczęściej w składanych przez podatników PIT-ach rocznych: Brak podpisu podatnika. Zeznanie podatkowe to dokument, który musi być podpisany, ponieważ bez tego nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Przy rozliczeniu wspólnym z małżonkiem zeznanie podpisują oboje małżonkowie. Błędny NIP. Zdarza się, że wpisujemy NIP pracodawcy, z uwagi na fakt, że np. w formularzu PIT-11, który jest wydawany przez pracodawcę w rubryce 1 wpisany jest numer płatnika, czyli pracodawcy, a nie podatnika, czyli nasz. Zła kolejność małżonków. Dbajmy o raz wybraną kolejność podawania informacji dot. małżonków. Zdarza s

2018-04-25T18:42:18+01:0025 kwietnia, 2018|

Kasy fiskalne –  zmiany już od 1 października br.

Chociaż proces wymiany kas fiskalnych będzie rozłożony w czasie, to niektóre branże muszą być gotowe na zmiany wcześniej. Dotyczy to m.in stacji benzynowych i warsztatów samochodowych. Elektroniczne kasy pozwolą na automatyczne przesyłanie danych do skarbówki, a co za tym idzie,  przyczynią się do dalszego uszczelnienia systemu VAT i zwiększą bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. E-kasy mają stopniowo [...]

2018-04-11T15:07:05+01:0011 kwietnia, 2018|
Go to Top