E-zwolnienia z perspektywy pracodawcy

Od 1 lipca br. papierowe zwolnienia lekarskie zostaną zastąpione dokumentami elektronicznymi (e-ZLA). Mając profil na PUE pracodawca otrzymuje natychmiast wiadomość o wystawieniu e-ZLA pracownikowi i samo zwolnienie. Lekarz wystawia zaświadczenie lekarskie e-ZLA i automatycznie trafia ono do ZUS. Następnie ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA. Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (pracownikowi) – w wersji elektronicznej, jeśli posiada profil ubezpieczonego na PUE ZUS, a jeśli nie w wersji papierowej (wydruk e-ZLA). Jeśli pracodawca założy profil na PUE, to otrzyma natychmiast wiadomość o wystawieniu jego pracownikowi e-ZLA i samo zwolnienie. Nie musi sprawdzać, czy podwładny dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania ani przekazywać elektronicznego zwolnienia lekarskiego do ZUS nawet wtedy, gdy

2018-02-21T19:27:18+01:0021 lutego, 2018|

Fiskus sprawdza handlujących elektroniką na Allegro

Jeśli podatnik VAT sprzedaje na portalach aukcyjnych nowe towary, w szczególności z kategorii elektronika i zastrzega, że nie wystawia faktur, powinien spodziewać się reprymendy od skarbówki. Sprzedając np. na Allegro nowe telefony komórkowe czy tablety bez faktury postępuje niezgodne z przepisami VAT i może to wskazywać na zaniżanie podstawy opodatkowania, a tym samym powstanie zaległości podatkowej oraz sankcji VAT. Ministerstwo Finansów poinformowało, że wkrótce będzie się kontaktować z takimi podatnikami, aby wyjaśnić kwestie wystawiania faktur za tego rodzaju transakcje. Chodzi przede wszystkim o osoby handlujące towarami z kategorii elektronika. Resort przypomina, że podatnik ma obowiązek wystawić fakturę dokumentującą m.in.:

  • sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, które dokonuje na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz os
2018-02-21T19:24:08+01:0021 lutego, 2018|

Skarbówka musi mieć mocne dowody na brak należytej staranności

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ważny wyrok dla wszystkich podatników VAT, którym zarzuca się brak wymaganej staranności przy dokonywaniu transakcji. Odmowa prawa do stawki VAT 0% musi być jednoznacznie udowodniona. Aby skorzystać z zerowej stawki VAT albo z prawa odliczenia podatku konieczne jest zweryfikowanie rzetelności kontrahenta czyli sprawdzenie czy działa on legalnie. W tym celu warto opracować i stosować procedury, które pozwolą stwierdzić, czy transakcja nie narusza prawa. Ich elementem powinna być weryfikacja partnera w interesach za pośrednictwem rejestrów Ministerstwa Finansów, o czym piszemy w następnym artykule. Warszawski WSA przypomniał, że to po stronie organu podatkowego leży wykazanie ewentualnego braku należytej staranności podatnika. Jeśli urząd nie przedstawi na to niezbitych dowodów nie może pozbawić podatnika przysługujących mu praw. Wynika to z zasady in dubio pro tributario, ozn

2018-02-21T19:20:34+01:0021 lutego, 2018|

Przed transakcją sprawdź status VAT swojego kontrahenta!

Aby zminimalizować ryzyko nieświadomego udziału w karuzelach VAT, warto przed podpisaniem umowy lub realizacją transakcji sprawdzić status potencjalnych kontrahentów za pomocą udostępnionych przez Ministerstwo Finansów rejestrów. Wykazy podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru jako podatnicy VAT są dostępne na stronie: http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/wykaz-podmiotow-niezarejestrowanych-oraz-wykreslonych-i-przywroconych-do-rejestru-vat Drugie źródło to wykaz czynnych podatników VAT dostępny w portalu podatkowym na stronie: https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/#1 Tak więc w tej chwili, aby sprawdzić kontrahenta trzeba wejść na dwa różne portale resortu finansów i skorzystać z zamieszczonych tam wykazów. Prostsza weryfikacja będzie możliwa najwcześniej z początkiem przyszłego roku. Sprawdzenie kontrahenta w rejestrach jest jedną z przes

2018-02-21T19:17:27+01:0021 lutego, 2018|

JPK po raz pierwszy dla mikroVAT-owców

Już 26 lutego br. w imieniu wszystkich naszych Klientów - podatników VAT wyślemy do Ministerstwa Finansów JPK_VAT, czyli ewidencję zakupu i sprzedaży VAT. Do tej pory przepisy o Jednolitym Pliku Kontrolnym obowiązywały tylko dużych i średnich podatników - od stycznia 2018 r. objęły również firmy jednoosobowe, niezależnie od branży. Jak już informowaliśmy w poprzednich wydaniach [...]

2018-02-22T18:43:13+01:0021 lutego, 2018|

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta z podpisem prezydenta

Już 1 marca br. wejdą w życie przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Ustawa, jako zasadę, wprowadza zakaz handlu i wykonywania czynności związanych z handlem oraz zakaz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta w placówkach handlowych. Analogiczne [...]

2018-02-07T18:44:29+01:007 lutego, 2018|
Go to Top