11 maja – Dzień Doradcy Podatkowego

Księgowość i doradztwo podatkowe do usługi zewnętrzne, z których najczęściej korzystają przedsiębiorcy, niezależnie od rozmiaru i profilu prowadzonej działalności. Zawrotne tempo zmian w podatkach i wysoki stopień komplikacji przepisów sprawia, że mamy coraz więcej pracy.

Dzień Doradcy Podatkowego jest obchodzony 11 maja na pamiątkę uchwalenia przez Sejm RP ustawy z 11 maja 2001 roku, zgodnie z którą Minister Finansów został zobowiązany do zwołania I Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych. To dało początek samorządu zawodowego doradców podatkowych w Polsce.
W tej chwili na polskim rynku działa ponad 9 000 osób posiadających tytuł doradcy podatkowego. Oto najważniejsze korzyści dla firm, które korzystają ze wsparcia doradców podatkowych:

  • Więcej niż księgowanie – doradcy, poza prowadzeniem księgowości i spraw kadrowo-płacowych, zapewniają Klientom doradztwo prawo-podatkowe i mogą reprezentować ich przed organami podatkowymi, a w razie sporu przed sądami administracyjnymi.
  • Poufność – każdy doradca podatkowy oraz osoby, które z nim pracują są ustawowo zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, dokumentów i informacji uzyskanych od klienta w trakcie obsługi (a nawet po zakończeniu współpracy). Z tajemnicy zawodowej może zwolnić ich tylko i wyłącznie sąd.
  • Bezpieczeństwo – doradcy podatkowi podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej (OC) na wypadek błędów i szkód wyrządzonych Klientowi.
  • Aktualna wiedza – doradcy podatkowi mają ustawowy obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji. Samorząd zawodowy czuwa nad tym, rozliczając punkty z tytułu szkoleń i innych form kształcenia, w których mają obowiązek brać udział.

Więcej na temat doradców podatkowych można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej samorządu: https://kidp.pl/. W tym miejscu można również zweryfikować uprawnienia osoby świadczącej usługi doradztwa podatkowego.